กีฬาสี

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการจัดงานกีฬาประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม

ท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทฯได้กำหนดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี ปีล่ะ1ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น และให้พนักงานได้พักผ่อน ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์มพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กรได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน

สงกรานต์ประจำปี

ตรวจสุขภาพ

CSR บริจาคโลหิต

การซ้อมอพยพหนีไฟ

งานแถลงผลประกอบการและงานเลี้ยงประจำปี

งานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week

Tools & Equipment